De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting African Young Professional Network (AYP) met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. AYP verstrekt door middel van deze website louter informatie over haar activiteiten en projecten die door AYP of haar partners worden georganiseerd. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

AYP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. AYP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van AYP opgenomen informatie.

Hoewel AYP alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is AYP niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door AYP worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel AYP uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door AYP worden onderhouden wordt afgewezen.

Geen aansprakelijkheid

AYP sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Eigendom

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij AYP. Zonder schriftelijke toestemming van AYP is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.