alt

Dady Kiyangi (1980) komt uit de Democratische Republiek Congo. Op negenjarige leeftijd verhuisde hij met zijn familie naar Nederland. In Den Haag volgde hij de opleiding Sociale Juridische Medewerker aan de Hogeschool Inholland. Zijn loopbaan begon hij in Utrecht als beveiligingsbeambte en hij zette zijn carrière voort  bij het Leger des Heils in Den Haag. Daar is Dady nu werkzaam als maatschappelijk werker. Naast zijn werkzaamheden als sociale werker, is hij eigenaar van Yangambi. Yangambi is het dienstenverlend platform met Afrikaanse Roots. Yangambi levert sprekers aan o.a. bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar sprekers van Afrikaanse afkomst.  Dady verontwaardigd zich vaak over de beeldvorming van Afrikanen in zowel Nederland als in Europa en daarom wil hij als mede-oprichter van AYP de beeldvorming van Afrikanen in Nederland en in Europa drastisch veranderen. In zijn vrije tijd houdt Dady zich vooral bezig met muziek, sporten, debatteren over vraagstukken omtrent het Afrikaanse continent. In het bijzonder over vraagstukken die te maken hebben met de Democratische Rupliek Congo. Binnen het bestuur is Dady de secretaris en is hij verantwoordelijk voor de ledenwerving- en studentencommissie.

Voor vragen en opmerkingen e-mail d.kiyangi@aypnetwork.nl.