COMMISSIELID

Mocht je interesse hebben om jou aan te sluiten bij één van onze commissies, neem dan gerust contact

met ons op via i nfo@aypnetwork.nl onder vermelding van de commissie die jouw interesse heeft.

Hieronder vind jij meer informatie over onze verschillende commissies.

 

VRIJWILLIGER

Jij kunt ook op incidentele wijze worden ingezet op één van onze activiteiten als vrijwilliger. Neem gerust

contact met ons zodat wij jou in onze vrijwilligerspool opnemen.

 

WAT DOET DE PUBLICATIECOMMISSIE?

De belangrijkste taak van de publicatiecommissie is om de communicatie tussen AYP en de externe wereld te bevorderen. Het team zorgt voor de zichtbaarheid van AYP.

Ook is de commissie verantwoordelijk voor de huisstijl van AYP en de wijze waarop AYP extern wordt uitgedragen. Het team zorgt voor de zichtbaarheid van AYP door middel van de website, nieuwsbrieven, het ontwikkelen van promotiemateriaal en sociale media (Facebook pagina, Facebook group, Linkedin en Twitter).

Ten slotte is de commissie de poortwachter voor alle vragen die binnen info@aypnetwerk.nl .

 

HOE VAAK WORDT ER VERGADERD?

Minimaal 1 keer per maand komt de commissie bijeen.

INSPANNING

2 uur per week

 

Activiteiten- en Projectencommissie

De Activiteiten- en Projectencommissie houdt zich bezig met het bedenken en organiseren van nieuwe activiteiten op zowel zakelijke als op sociale vlak. Deze commissie organiseert het hele jaar door activiteiten zoals conferenties (Africa on the Move), netwerkborrels (AYP Apéritf), workshops (sollicitatietraining), themabijeenkomsten en veel meer.

Tevens is deze commissie belast met de voorbereiding, voortgang en evaluatie van projecten (AYP mentorprogramma). Daarnaast zijn er ook ad-hoc activiteiten en evenementen van AYP of van derden waarbij AYP gevraagd wordt om een bijdrage te leveren zoals verzorgen van workshops tijdens conferenties of optreden als spreker.

 

Ledenwervingscommissie

De taak van de ledenwervingscommissie is in het bijzonder het proactief werven van nieuwe leden onder anderen studenten, jonge en ervaren professionals en de aanmeldingen via website te verwerken en te analyseren. De ledenwerving is ervoor verantwoordelijk dat AYP op een positieve manier wordt gepromoot onder de doelgroep en dat voldoende mensen zich als lid aanmelden bij AYP.