Wie zijn wij?

Het African Young Professional Network (AYP) is een netwerk voor studerende en werkende young professionals van Afrikaanse afkomst in Nederland en voor sympathisanten om kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen. Het netwerk maakt door het organiseren van professionele en sociale bijeenkomsten enerzijds de ontmoeting tussen young professionals onderling mogelijk en anderzijds de ontmoeting met diverse bedrijven, overheidsinstellingen en non-profit organisaties in Nederland, Europa en Afrika. AYP is daarbij niet politiek of religieus georiënteerd.

AYP biedt young professionals de gelegenheid om kennis en ervaring te delen over de Nederlandse arbeidsmarkt, carrièremogelijkheden en daarnaast om meer te leren over de Afrikaanse cultuur en geschiedenis. Het netwerk wil voor young professionals van Afrikaanse afkomst een sfeer creëren waarin zij zichzelf kunnen zijn, elkaar kunnen stimuleren en ondersteunen om persoonlijke groei en ontwikkeling te realiseren en soortgelijke interesses kunnen delen.

Waarom AYP?

Het African Young Professional Network is in 2009 als informeel initiatief ontstaan vanuit de unieke behoefte om hoogopgeleide Afrikanen, die zich zowel in de Europese als in de Afrikaanse cultuur thuis voelen, bij elkaar te brengen. Een netwerk dat de werelden en culturen verbindt, waardeert en zichtbaar maakt, ontbrak. Uit deze behoefte is eind 2009 het idee voor African Young Professional Network (AYP) ontstaan. In maart 2010 is het African Young Professional Network officieel gelanceerd.

Voor wie is AYP?

AYP richt zich in eerste instantie op studerende en werkende young professionals (MBO +, HBO en Universiteit) van Afrikaanse afkomst in Nederland in de leeftijd van 20 tot en met 35 jaar. Daarnaast zijn professionals van Afrikaanse afkomst boven de 35 jaar ook welkom om deel te nemen aan activiteiten van AYP en om de young professionals te inspireren. AYP is er tevens voor geïnteresseerden in het Afrikaanse continent en geïnteresseerden die contacten willen leggen met mensen van Afrikaanse afkomst. 

Hoe steun je AYP?

AYP biedt bedrijven, organisaties en instellingen binnen de publieke en private sector de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van haar ambities en doelstellingen. Jaarlijks organiseert AYP projecten en activiteiten, zodat de African Young Professional zich verder kan ontplooien en AYP haar netwerk kan verbreden. Met uw steun en bijdrage kunt u onderdeel worden van “Les amis d’AYP”, ofwel de vrienden van AYP. Er zijn verschillende mogelijkheden voor sponsoring die wij graag met u willen delen. Interesse? Contacteer ons voor aanvullende informatie via sponsoring@aypnetwork.nl.

AYP financieel steunen door middel van een jaarlijks financiële bijdrage? 

Eén van de belangrijkste onderdelen voor een gezond netwerk is de financiële bijdrage van de achterban. Tot voor kort waren AYP bijeenkomsten en activiteiten voornamelijk gratis geweest of in samenwerking met diverse organisaties tot stand gebracht waardoor een bijdrage van de leden niet nodig was. Om ook in de toekomst interessante bijeenkomsten voor elkaar te kunnen blijven organiseren, wordt een jaarlijkse financiële bijdrage van de achterban gevraagd.

Het betalen van de financiële bijdrage is een vrijwillige keuze, als lid van AYP ben je ongeacht of je de jaarlijkse financiële bijdrage betaalt altijd welkom om een van onze bijeenkomsten bij te wonen. Echter, het betalen van de jaarlijkse financiële bijdrage brengt veel voordelen met zich mee zoals gratis toegang tot AYP evenementen of flinke korting op de prijs. Bij elke toekomstige activiteit zullen de prijzen voor leden die aan de jaarlijkse financiële bijdrage voldaan hebben, en leden die dat niet gedaan hebben, vermeld worden.

De jaarlijkse financiële bijdrage voor het jaar 2013 is € 25. Maak het bedrag over op het rekeningnummer NL26 INGB 0005 4525 04 t.a.v. Stichting African Young Professional Network te Den Haag onder vermelding van jouw e-mailadres.